လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အိမ္ေျပး (၄) (ခရမ္းျပာထက္လူ)

Leave a comment

ေက်ာက္တံုးကို
က်ဳပ္မေၾကာက္ဘူးလို႔ေအာ္ခဲ့
စစ္ေျမျပင္တစ္ခုမွာ
အသတ္ခံခဲ့ရ
ဘ၀တစ္ခုမွာ
ဘုရားပန္းအိုးလည္းျဖစ္ခဲ့
ငါဟာ
အခြံတစ္ခု
ငါ့ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ
ဘုရားပန္းရယ္
ပိုးေလာက္လန္းရယ္
ငါ့ကို ကန္႔ကြက္စရာ
လူစုလူေ၀းမရွိ
ငါဟာ ေလထဲမွာ
ေလဟာ ငါ့အတြက္ အလိုက္ဖက္ဆံုးအိမ္ယာ
ငါဟာ
တစ္ေန႔တစ္ခါ
ေလ၀င္ေလထြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္
ေရမလာဘူး
မီးမလာဘူး
ေလမလာလို႔ေတာ့ မရဘူးမဟုတ္လား
ေလျဖစ္ရဦးမယ္္
ေရႊျဖစ္ရဦးမယ္
ေငြျဖစ္ရဦးမယ္
တစ္ခါေတာ့
ေသျဖစ္ၾကဦးမယ္ မဟုတ္လား
မင္းအေၾကာင္း
ငါမေရာင္းစားခဲ့ပါဘူး ကမၻာၾကီး
ငါ့အေၾကာင္း
မင္းေရာင္းစားရမယ့္တစ္ေန႔
ေရာက္လာလိမ့္ဦးမယ္
ငါဟာ
အေရာာက္လာခဲ့ဦးမယ္
ငါဟာ
သစ္ပင္ထဲသိမ္းထားတဲ့ အရိပ္ပဲဆိုပါေတာ့။     ။

(ရယ္စရာ – ေမ၊ ၂၀၀၈။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s