လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား (ေဇယ်ာလင္း)

လိုင္းႏိုင္းမွာ တစ္ေယာက္ဆင္းမယ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

သတင္းေခါင္းစဥ္မွအစ –
ေဘာင္နဲ႔ ပတၱာျပဳတ္ေနတဲ့ တံခါးရြက္ၾကားက
၀င္လာေနတဲ့ အလင္းတန္းကို
ဖမ္းဆီးႏိုင္ရင္ ေစ်းဘယ္ေလာက္ –
ယေန႔ ရာသီဥတု သာယာမည္အဆံုး
မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္တဲ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရဲ့
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အလားအလာေတြအ၀၀
တံခါး၀မွာ အားပါးတရ ဖက္လွဲတကင္း ၾကိဳဆိုသည္
သို႔ေသာ္လည္း ဒါေပသည့္ႏွင့္တကြ ပသို႔ဆိုေစကိုပါ
ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္
“ဒါမွမဟုတ္ေသးရင္
ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ဘူး
ကိုယ့္အလုပ္သာ ကိုယ္ေစးေစးပိုင္ပိုင္ဆက္လုပ္
အလုပ္ဟာလည္း သူ႔အလုပ္သူ ဆက္လုပ္မယ္”
အဲသလို နားစြန္နားဖ်ား
ၾကားလိုက္မိသလိုလုိ ဘယ္သူေျပာသြားလဲ
ဒါေပမယ့္ ဆက္အိပ္ၾကစို႔
မနက္ဖန္မွာ ေရာင္နီလာမယ္တဲ့
မိတ္ေဆြတို႔ေရ   ့ ့ ့  စိတ္ခ်
သမိုင္းဌာနရဲ့ စာၾကည့္တိုက္ထဲ
ေပ်ာက္ေနတဲ့ စာရင္းေတြထဲက လူတစ္ေယာက္
အရွင္လတ္လတ္ ထြက္လာတာ
ေတြ႔လိုက္မိသလား ကိုယ့္လူရဲ့
ဒီကိစၥကိုတင္ျပဖို႔
နာမ၀ိေသသနအခ်ိဳ႔
မရွိေသးေၾကာင္းပါဘုရား
ေဟာဒီမွာ သင့္အတြက္
စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္စရာ မနက္ဖန္ေတြ
ၿပီး အရံမနက္ဖန္ေတြ
အရံနက္ဖန္ေတြရဲ့ အရံေတြ
မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ေနာ္
“အမွန္တရားပါရင္ ထားခဲ့ပါ”

သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၄

(ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s