လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား (ေဇယ်ာလင္း)

လက္ကားယားေျခဆန္႔ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ေျခႏွစ္ဖက္ကေတာ့ လွဳပ္ေနတယ္
ဒါဟာေသသူ ဟုတ္ရဲ့လား
ေျခလွဳပ္တဲ့အေလာင္းကို ကၽြန္ေတာ္
မကိုင္ဖူးဘူးဗ်ာ
ေျခႏွစ္ဖက္က လွဳပ္ေနတယ္
ဒါဟာျဖစ္တတ္တယ္
အေအးခန္းထဲ အေၾကာဆြဲၾကတယ္
ဒါဟာျဖစ္တတ္တယ္
တခ်ိဳ႔မ်ား
တစ္ကိုယ္လံုးမတ္ထၿပီး
ေအာ္ၾကတယ္
မေသခ်င္ေသးဘူး မေသခ်င္ေသးဘူးတဲ့
ၿပီးေတာ့လည္း အိပ္မက္ဆိုးမက္သလို
ျပန္အိပ္သြားၾကတယ္
ဟုတ္ကဲ့
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ရင္ခြဲရုံတာ၀န္ခံပါ
ဒါေတြ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ရိုးေနပါၿပီ
ေၾသာ္   ့ ့ ့  ဒါနဲ႔
အဲဒီေျခေထာက္ ဘာေၾကာင့္လွဳပ္ေနတာပါလဲရွင္
သူလွဳပ္ခ်င္လို႔ လွဳပ္တာပါပဲ
ၿပီးရင္လွဳပ္ရင္လွဳပ္
မလွဳပ္ရင္ ထ ပဲ   ့ ့ ့
ဒါမ်ိဳးေတြ ရိုးေနပါၿပီေလ

၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၃

(ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s