လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အၿငိမ့္ႏွင့္ သစ္ရြက္အေသမ်ား

5 Comments

Source: (Myanmar Cupid Forums)

5 thoughts on “အၿငိမ့္ႏွင့္ သစ္ရြက္အေသမ်ား

  1. ေက်းဇူးတင္တယ္ဗ်ာ…။
    ရွားပါးစာအုပ္ေလး ရလုိက္တာ

  2. ဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ႕ (ဆတ္သြား ၊ ကိုက္လမ္း ၊ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ လိုခ်င္လို႕ပါ ။ကူညီနိုင္ရင္ ကူညီေပးပါခင္ဗ်ား။
    အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္………………………………………

  3. ွဆရာ-ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဲရဲ ့ကဗ်ာေတြ အားလုံး လုိခ်င္လုိ ့ ကူညီေပးၾကပါ။ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ မိသားစု အတြက္ပါ၊………ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ရဲ ့ေနာက္ ဆုံး တပည္ ့………………………………………………….ကဗ်ာဆရာ ဟဲမင္းေ၀ email; halminwai@gmail.com

  4. ဆရာေမာင္ေခ်ာႏြယ္ရဲ႕ကဗ်ာေတြလိုခ်င္လို႕ပါ ။ကူညီနိုင္ရင္ ကူညီေပးပါခင္ဗ်ား။
    အထူးေက်းဇူးတင္လ်က္………………………ဆရာ-ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ဲရဲ ့ကဗ်ာေတြ အားလုံး လုိခ်င္လုိ ့ ကူညီေပးၾကပါ။ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ မိသားစု အတြက္ပါ၊………ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ရဲ ့ေနာက္ ဆုံး တပည္ ့………………………………………………….ကဗ်ာဆရာ ဟဲမင္းေ၀ email; halminwai@gmail.com………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s