လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား (ေဇယ်ာလင္း)

ျပန္လာသူ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

သူ့ကို ေသခ်ာထုပ္ပိုးၿပီး
လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုလို ျပန္ပို့လိုက္ၾကတယ္။

အထုပ္ကို ေျဖလိုက္ေတာ့
ျမင္သူအားလံုး လန့္သြားၾကတယ္
သူ့တစ္ကိုယ္လံုး ခ်ဳပ္ရိုးေတြနဲ႔။

ဘာျဖစ္ခဲ့တာလဲ
ကရုဏာနဲ႔ ေမးသူေမး -သူ႔ႏွဳတ္ခမ္းေတြပါ ဘယ္လိုလက္လြန္ခ်ဳပ္မိသြားလဲမသိဘူး။

သူ႔မ်က္လံုးေတြထဲမွာ
မ်က္ရည္ေတြ၀ဲလို႔ —
သူ႔မွတ္ဉာဏ္ရဲ့ ခ်ုဳပ္ရိုးေတြထဲမွာ
ေမွာင္မိုက္ညပဲ။

သူ႔ကို ထုပ္ပိုးခဲ့တဲ့
အေရာင္ေတာက္ေတာက္
အဆင္လွလွ
ကိုင္လိုက္ရင္ ၾကြပ္ၾကြပ္ျမည္တဲ့
ထုပ္ပိုးစကၠဴကိုသာ ေငးစိုက္လို႔။

(၂၁ ဧၿပီ၊ ၂၀၀၃)

(ထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသား – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၆)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s