လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဂၽြန္လ၏ မိုးေရမ်ား (သိဒၶတၳလႈိင္)

ဂၽြန္မိုးေရႏွင့္ မ်ားမ်ားျမန္ျမန္

1 Comment

မ်ားမ်ားျမန္ျမန္ (စိုင္း၀င္းျမင့္) - Cover Art

* V2.0 – Complete Version. Total 40 poems.

Related Link:

One thought on “ဂၽြန္မိုးေရႏွင့္ မ်ားမ်ားျမန္ျမန္

  1. ကဗ်ာေတြ ေခတ္ေပၚျမန္မာကဗ်ာေတြအမ်ားၾကီးဖတ္ရတာ အ႕ရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္…ထပ္လဲတင္ပါဦး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s